Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.

25/09/2023

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.
UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp định kỳ tháng 8 năm 2023.

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp định kỳ tháng 8 năm 2023.

22/08/2023

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp định kỳ tháng 8 năm 2023.
Bàu Bàng tổ chức Diễn đàn Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân.

Bàu Bàng tổ chức Diễn đàn Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân.

18/08/2023

Bàu Bàng tổ chức Diễn đàn Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân.
Bàu Bàng – tổ chức Diễn đàn “Ngành Xây dựng lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Bàu Bàng – tổ chức Diễn đàn “Ngành Xây dựng lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

24/07/2023

Bàu Bàng – tổ chức Diễn đàn “Ngành Xây dựng lắng nghe ý kiến Nhân dân”.
Tổ chức ngày môi trường thế giới năm 2023.

Tổ chức ngày môi trường thế giới năm 2023.

06/06/2023

Tổ chức ngày môi trường thế giới năm 2023.
Bàu Bàng sẵn sàng cho ngày môi trường thế giới 5-6.

Bàu Bàng sẵn sàng cho ngày môi trường thế giới 5-6.

02/06/2023

Bàu Bàng sẵn sàng cho ngày môi trường thế giới 5-6.
Hãy giữ gìn môi trường quanh ta.

Hãy giữ gìn môi trường quanh ta.

02/06/2023

Hãy giữ gìn môi trường quanh ta.
Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm hỏi nắm bắt tình hình hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm hỏi nắm bắt tình hình hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

29/05/2023

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm hỏi nắm bắt tình hình hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Bàu Bàng - hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2023.

Bàu Bàng - hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2023.

04/05/2023

Bàu Bàng - hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2023.
V/v mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Khoa học và phát triển Công nghệ huyện Bàu Bàng năm 2023.

V/v mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Khoa học và phát triển Công nghệ huyện Bàu Bàng năm 2023.

20/04/2023

V/v mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Khoa học và phát triển Công nghệ huyện Bàu Bàng năm 2023.