Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tổng kết công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp năm 2020 - 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện trong thời gian tới

Tổng kết công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp năm 2020 - 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện trong thời gian tới

20/08/2022

Tổng kết công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp năm 2020 - 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện trong thời gian tới
Hỗ trợ nông dân Long Nguyên tham gia chăn nuôi an toàn sinh học

Hỗ trợ nông dân Long Nguyên tham gia chăn nuôi an toàn sinh học

09/08/2022

Hỗ trợ nông dân Long Nguyên tham gia chăn nuôi an toàn sinh học
Bàu Bàng điểm đến của các nhà đầu tư

Bàu Bàng điểm đến của các nhà đầu tư

05/08/2022

Bàu Bàng điểm đến của các nhà đầu tư
Bàu Bàng: tập huấn kinh tế tập thể, hợp tác xã

Bàu Bàng: tập huấn kinh tế tập thể, hợp tác xã

05/08/2022

Bàu Bàng: tập huấn kinh tế tập thể, hợp tác xã
Bí thư Huyện ủy có buổi thăm và làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Kolon

Bí thư Huyện ủy có buổi thăm và làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Kolon

02/08/2022

Bí thư Huyện ủy có buổi thăm và làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Kolon
Xã Cây Trường II tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020

Xã Cây Trường II tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020

17/07/2022

Xã Cây Trường II tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020
Bàu Bàng tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Bàu Bàng tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

14/07/2022

Bàu Bàng tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

14/07/2022

Tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Xã Lai Hưng tổ chức lễ công bố xã Lai Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Lai Hưng tổ chức lễ công bố xã Lai Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

08/07/2022

Xã Lai Hưng tổ chức lễ công bố xã Lai Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Về mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Khoa học và phát triển Công nghệ huyện Bàu Bàng năm 2022 dự án Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sinh sản của một số nhóm bò lai F1 hướng thịt (1/2 máu bò ngoại) tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Về mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Khoa học và phát triển Công nghệ huyện Bàu Bàng năm 2022 dự án Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sinh sản của một số nhóm bò lai F1 hướng thịt (1/2 máu bò ngoại) tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

08/07/2022

Về mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Khoa học và phát triển Công nghệ huyện Bàu Bàng năm 2022 dự án Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sinh sản của một số nhóm bò lai F1 hướng thịt (1/2 máu bò ngoại) tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.