Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Bàu Bàng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Doanh nghiệp

Bàu Bàng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Doanh nghiệp

08/07/2021

Bàu Bàng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Doanh nghiệp
Bàu Bàng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 92,04%

Bàu Bàng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 92,04%

05/07/2021

Bàu Bàng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 92,04%
Huyện Bàu Bàng đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Trung tâm hành chính huyện và nhà ở công vụ huyện

Huyện Bàu Bàng đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Trung tâm hành chính huyện và nhà ở công vụ huyện

03/07/2021

Huyện Bàu Bàng đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Trung tâm hành chính huyện và nhà ở công vụ huyện
Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 6

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 6

30/06/2021

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 6
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Tân Hưng

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Tân Hưng

03/06/2021

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Tân Hưng
Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng.

Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng.

26/05/2021

Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng.
Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn giải quyết việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường cho các hộ dân xã Long Nguyên

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn giải quyết việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường cho các hộ dân xã Long Nguyên

14/05/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn giải quyết việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường cho các hộ dân xã Long Nguyên
Lãnh đạo huyện Bàu Bàng kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình Trung tâm hành chính và nhà công vụ huyện

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình Trung tâm hành chính và nhà công vụ huyện

14/04/2021

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình Trung tâm hành chính và nhà công vụ huyện
Hội thảo về mô hình xây nhà yến, kỹ thuật chăn nuôi yến

Hội thảo về mô hình xây nhà yến, kỹ thuật chăn nuôi yến

12/04/2021

Hội thảo về mô hình xây nhà yến, kỹ thuật chăn nuôi yến
UBND huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn “mỗi xã một sản phẩm” năm 2021

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn “mỗi xã một sản phẩm” năm 2021

12/04/2021

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn “mỗi xã một sản phẩm” năm 2021