Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.

25/09/2023

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.
UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp định kỳ tháng 8 năm 2023.

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp định kỳ tháng 8 năm 2023.

22/08/2023

UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp định kỳ tháng 8 năm 2023.
Bàu Bàng tổ chức Diễn đàn Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân.

Bàu Bàng tổ chức Diễn đàn Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân.

18/08/2023

Bàu Bàng tổ chức Diễn đàn Ngành Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến nhân dân.
Bàu Bàng – tổ chức Diễn đàn “Ngành Xây dựng lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Bàu Bàng – tổ chức Diễn đàn “Ngành Xây dựng lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

24/07/2023

Bàu Bàng – tổ chức Diễn đàn “Ngành Xây dựng lắng nghe ý kiến Nhân dân”.
Tổ chức ngày môi trường thế giới năm 2023.

Tổ chức ngày môi trường thế giới năm 2023.

06/06/2023

Tổ chức ngày môi trường thế giới năm 2023.