Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Số/Ký hiệu 50/NQ-HĐND3
Ngày ban hành 16-12-2021
Ngày có hiệu lực 16-12-2021
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm