Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng khảo sát thực tế nhà ở cho người có công với cách mạng

18-10-2021

CMSC Căn cứ Công văn số 1218/SLĐTBXH-NCC ngày 23 tháng 3 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX,

Căn cứ Công văn số 1218/SLĐTBXH-NCC ngày 23 tháng 3 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Bàu Bàng đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Tại các nơi đến khảo sát Đoàn công tác đã nắm tình hình thực tế về thực trạng nhà ở của người có công với cách mạng, lắng nghe tâm tư của người dân về điều kiện sống và điều kiện nhà ở hiện nay. Đồng thời đại diện các địa phương cũng đã có các ý kiến sát đúng với tình hình nhà ở của người có công với cách mạng hiện nay. 

Qua khảo sát nhà ở của 10 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân thì 10 đối tượng đều đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX./.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 12362

Tag: văn minh đô thị , bảo trợ xã hội , người có công

Đánh giá bài viết: