Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024.

17-05-2024

Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 107-hđtd.pdf

Lượt truy cập: 1768

Tag: thông báo , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: