Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bồi dưỡng Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”.

27-07-2023

Sáng ngày 24/7, Trung tâm Chính trị huyện Bàu Bàng tổ chức Lớp bồi dưỡng Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” cho gần 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lớp bồi dưỡng được triển khai trực tiếp tại điểm cầu Hội Trường huyện và 7 điểm cầu trực tuyến tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”.

Tham gia lớp bồi dưỡng các đại biểu được truyền đạt, tìm hiểu 4 chuyên đề về giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. 

Qua lớp bồi dưỡng này góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về rèn luyện đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. Từ đó, giúp mỗi cán bộ nghiên cứu, vận dụng vào các lĩnh vực công tác mà mình đảm nhận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của các tổ chức cơ sở Đảng, của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện và ở cơ sở hiện nay, nhằm đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 1423

Tag: hội nghị trực tuyến , chỉ thị 05 , lý luận chính trị

Đánh giá bài viết: