Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ (ngày 09/3/2024)

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: TẠM NGƯNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀO NGÀY 09.3.2024 (08.3.2024).pdf

Lượt truy cập: 3769

Tag: thông báo , cải cách hành chính , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , bộ phận một cửa hướng dẫn

Đánh giá bài viết: