Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính học trực tuyến

14-03-2024

Dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính học trực tuyến

Thực hiện Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg ngày 05/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến;

Thực hiện văn bản số 1054/NHCS-TDSV ngày 16/02/2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về thực hiện Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bàu Bàng thông báo bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến kể từ ngày 30/3/2024.

Riêng đối với các hợp đồng đã ký, kể từ khi triển khai Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trên địa bàn huyện Bàu Bàng, đến nay NHCSXH huyện không có dư nợ cho vay về tín dụng chính sách này nên NHCSXH huyện không phải theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định hiện hành.


KIM NHỚ

Tài liệu đính kèm: QĐ NGƯNG HSSV MUA MTB (1).pdf

Lượt truy cập: 5277

Tag: dừng chương trình tín dụng đối với học sinh , sinh viên

Đánh giá bài viết: