Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.

29-12-2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 37-tb_1.PDF

Lượt truy cập: 5704

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: