Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2022

23-09-2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2022

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 27-tb-hđnd_1.PDF

Lượt truy cập: 4201

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: