Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2022

26-07-2022

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 8 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thời gian

Địa điểm tiếp

công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 16/8/2022
(01 ngày, thứ Ba)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban Tiếp công dân huyện)

Nguyễn Thanh Khiêm

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 8 năm 2022 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/8/2022
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/8/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Phú Cường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/8/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/8/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Võ Hồng Bào

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/8/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Phạm Nguyễn Uyên Chi

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/8/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/8/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Phan Quốc Tuấn

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 31/8/2022
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Đỗ Thị Khôi Nguyên


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 23-tb-hđnd_1.PDF

Lượt truy cập: 4486

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: