Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.

04-08-2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

b

Tài liệu đính kèm: 15-tb_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 3082

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: