Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện ủy Bàu Bàng sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2021 - 2023)

23-05-2023

Sáng 17-5-2023, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2021 - 2023), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023).

Đến dự có ông Bùi Hữu Toàn-Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Khiêm-Bí thư Huyện ủy; ông  Huỳnh Công Du – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND, Chủ tịch UB.MTTQ và Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trong đó chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo phương châm học tập đi đôi với làm theo, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người  đứng đầu cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đồng thời giao Ban tuyên giáo Huyện ủy ban hành văn bản hướng dẫn các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Nhìn chung qua 3  năm qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí” trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những cách làm hay, việc làm tốt có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời trên cơ sở thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021, chuyên đề năm 2022 và kế thừa những kết quả đã đạt được trong thực hiện các  mô hình “Làm theo Bác” do Ban Thường vụ Huyện uỷ phát động trên địa bàn huyện như: Mô hình “Chào cờ đầu tuần”, “chào cờ đầu tháng”; mô hình “Tuyến đường văn minh”; mô hình “Thực hành tiết kiệm”; mô hình “Gần dân, sát việc” đạt nhiều kết quả nổi bật. Song song đó, trong thời gian qua huyện Bàu Bàng đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai thực hiện đề án số 02- ĐA/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” trên địa ban huyện....

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện đã không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Đây là tiền đề, động lực để huyện Bàu Bàng tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những cách làm hay, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân cũng như những hạn chế, tồn tại sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 31 tập thể và 76 cá nhân có thành tích tiểu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023…./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1246

Tag: chỉ thị 05 , văn minh đô thị

Đánh giá bài viết: