Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Kiện toàn hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020-2025

27-04-2020

CMSC Kiện toàn hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020-2025.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Huyện trong thời gian tới theo lộ trình đề ra, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiện toàn hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020 -2025, cụ thể như sau:

Vui lòng nhấp vào tài liệu bên dưới để xem chi tiết.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 56-kh_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 751

Tag: chính sách xử lý chất thải , kế hoạch xử lý chất thải

Đánh giá bài viết: