Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2022

30-03-2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2022

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 4 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thời gian

Địa điểm tiếp

công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 12/4/2022
(01 ngày, thứ Ba)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban Tiếp công dân huyện)

Nguyễn Thanh Khiêm

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 4 năm 2022 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/4/2022 
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Dương Hùng Trí

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/4/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/4/2022
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Võ Thành Giàu

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/4/2022
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/4/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Trần Thanh Bình

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/4/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Hoàng Hữu Diễn

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/4/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/4/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Bạch Văn Nhân


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 03-tb-hdnd_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 1474

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: