Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2022

03-06-2022

Lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2022

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thời gian

Địa điểm tiếp

công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/6/2022
(01 ngày, thứ Ba)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban Tiếp công dân huyện)

Nguyễn Thanh Khiêm

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 6 năm 2022 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/6/2022
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Nguyễn Huỳnh

Nguyên Vỹ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 09/6/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Hữu Lợi

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 09/6/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 16/6/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Vũ Văn Nam

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/6/2022
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Nguyễn Hữu Luận

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 23/6/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Trần Thân Nữ

Thanh Hạnh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 23/6/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thị Ngọc Điền

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 30/6/2022
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Phan Quốc Tuấn


ban biên tập

Tài liệu đính kèm: 10-tb-hđnd_1.PDF

Lượt truy cập: 2043

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: