Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 20 từ ngày 10-5-2021 đến ngày 14-5-2021

08-05-2021

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 20 từ ngày 10-5-2021 đến ngày 14-5-2021

Thứ Hai

(10/5)

 

 

Chiều

15 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Ba

(11/5)

 

 

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri  khu phố Bàu Hốt, thị trấn Lai Uyên

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Thứ

(12/5)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kiểm tra thực tế một số khu vực bỏ phiếu và làm việc với Ủy ban bầu cử xã Trừ Văn Thố

 

Cùng dự

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

Chiều

 

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Thường trực Ủy ban bầu cử huyện chuẩn bị nội dung và thư mời)

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Thứ Năm

(13/5)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại thị trấn Lai Uyên

 

Cùng dự

Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri  khu phố Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

2-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại xã Trừ Văn Thố và xã Cây Trường II

 

Cùng dự

Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Sáu

(14/5)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hưng và xã Hưng Hòa

 

Cùng dự

Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Tân Hưng

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri  khu phố Bến Lớn, thị trấn Lai Uyên

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

2-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại xã Long Nguyên

 

Cùng dự

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện

Đại diện Thường trực HĐND huyện

 

Địa điểm:

Hội trường UBND Long Nguyên

Thứ Bảy

(15/5)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri tại xã Lai Hưng

 

Cùng dự

Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

* Lưu ý: Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 20-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 3811

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: