Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 21 từ ngày 17-5-2021 đến ngày 23-5-2021

14-05-2021

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 21 từ ngày 17-5-2021 đến ngày 23-5-2021

Thứ Hai

(17/5)

 

 

Sáng

9 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử huyện

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Mời dự

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Các đ/c Trưởng Ban bầu cử huyện;

Các đ/c Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử các xã, thị trấn.

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

 

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND định kỳ tháng 5/2021

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(18/5)

 

 

Sáng

 

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Tư

(19/5)

 

 

Sáng

 

06 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động “Tết trồng cây” kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Khu B, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Năm

(20/5)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị;

2. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”;

3. Báo cáo giám sát tình hình tổ chức học tập, quán triệt, tuyền truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại hiểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ban Tuyên giáo HU chuẩn bị nội dung 2, 3);

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát triển đảng viên.

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 1:

Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy;

 

ND 2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế;

 

ND 3:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

 

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

 

Địa điểm:

Phòng họp HĐND - UBND huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 15:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự,Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Thường trực Ủy ban bầu cử ( Phòng Nội vụ) 

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(21/5)

 

 

Sáng

 

8 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử  trên địa bàn

 

Địa điểm:

Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện

Thứ Bảy

(22/5)

 

 

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử  trên địa bàn

 

Địa điểm:

Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện

Chủ Nhật

(23/5)

 

 

Sáng

1-

 

6 giờ 45:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 6

 

Địa điểm:

Văn phòng khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên

2-

6 giờ 45:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 11

 

Địa điểm:

Văn phòng ấp Long Hưng, xã Long Nguyên

3-

6 giờ 45:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Thông báo số 78-TB/HU, ngày 14-5-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

4-

8 giờ 00

Thường trực Huyện ủy trực chỉ đạo công tác bầu cử (cả ngày)

* Lưu ý: Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 21-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 3981

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: