Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24 từ ngày 07-6-2021 đến ngày 11-6-2021

04-06-2021

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 24 từ ngày 07-6-2021 đến ngày 11-6-2021

Thứ Hai

(07/6)

 

 

Sáng

 

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghe thông qua Văn kiện, Đề án nhân sự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện và Hội Người cao tuổi huyện

* Phó Chánh Văn phòng Tuấn cùng dự

 

Mời dự:

Thủ trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội LHPN huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Người cao tuổi huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

 

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp Thường trực HĐND huyện thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Thủ trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban MTTQ VN huyện, Tòa án nhân dân huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba

(08/6)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

* Chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Ban tiếp công dân huyện

Thứ Tư

(09/6)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai của UBND thị trấn Lai Uyên

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm

(10/6)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4, khóa XI

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự,Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

 

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa XI và Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Sáu

(11/6)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

* Lưu ý: Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 24-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 3222

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: