Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26 từ ngày 21-6-2021 đến ngày 25-6-2021

19-06-2021

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26 từ ngày 21-6-2021 đến ngày 25-6-2021

Thứ Hai

(21/6)

 

 

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp về công tác cán bộ

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

2. Báo cáo tình hình triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

3. Chương trình sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Mời dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTBD Chính trị huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(22/6)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 6 tháng đầu năm; Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021;

2. Báo cáo tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021;

3. Báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2021;

4. Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1945 - 27/7/2021);

5. Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và đoàn thể 6 tháng đầu; phương hướng 6 tháng cuối năm 2021;

6. Chương trình làm việc điều chỉnh, bổ sung của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy 6 tháng cuối năm 2021;

7. Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17-5-2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”;

8. Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2021;

9. Chỉ thị về việc lãnh đạo thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022;

10. Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 1-4:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện

 

ND 5-6:

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

 

ND 7-8:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

ND 9:

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

ND 10:

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

 

Địa điểm:

 Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư

(23/6)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kỳ họp lần thứ Nhất HĐND xã Tân Hưng, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Cùng dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTBD Chính trị huyện

Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện

* Ghi chú: Nam mặc quần tây, áo sơ mi trắng thắt caravat; nữ mặc áo dài truyền thống

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Tân Hưng

2-

 

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp lần thứ Nhất HĐND xã Long Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Cùng dự:

Đ/c Võ Hồng Bào - UVTV, Trưởng Công an huyện

Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện

* Ghi chú: Nam mặc quần tây, áo sơ mi trắng thắt caravat; nữ mặc áo dài truyền thống

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Long Nguyên

Thứ Năm

(24/6)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự,Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp lần thứ Nhất HĐND xã Lai Hưng, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Cùng dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện

Đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện

* Ghi chú: Nam mặc quần tây, áo sơ mi trắng thắt caravat; nữ mặc áo dài truyền thống

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

Thứ Sáu

(25/6)

 

 

Sáng

 

07 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp lần thứ Nhất HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Chiều

 

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

* Lưu ý: Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 26-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2209

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: