Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 30 từ ngày 18-7-2021 đến ngày 23-7-2021

17-07-2021

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 30 từ ngày 18-7-2021 đến ngày 23-7-2021

Chủ Nhật

(18/7)

 

 

Sáng

1-

 

 

09 giờ 45:

 

Thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Bảnh

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Cùng dự:

Theo Thông báo số 96-TB/HU, ngày 16-7-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Tập trung tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

2-

 

10 giờ 10:

Thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy thăm Công ty TNHH RK Resources

Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Cùng dự:

Theo Thông báo số 96-TB/HU, ngày 16-7-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Trụ sở Công ty (khu phố Đồng Sổ, Thị trấn Lai Uyên)

3-

 

10 giờ 40:

Thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy thăm Khu cách ly tập trung và sinh viên Trường Đại học Y dược Hà Nội hỗ trợ huyện trong công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm y tế huyện

Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Cùng dự:

Theo Thông báo số 96-TB/HU, ngày 16-7-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Trung tâm Y tế huyện

4-

 

11 giờ 10:

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với huyện Bàu Bàng

Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Cùng dự:

Theo Thông báo số 96-TB/HU, ngày 16-7-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Hai

(19/7)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và động viên các đ/c làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Cùng dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

 

Địa điểm:

Chốt Quốc lộ 13 tại khu vực ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng (gần ngã 3 Bến Tượng)

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường Huyện ủy thăm và động viên các đ/c làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

* Phó Chánh Văn phòng Tuấn cùng dự

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

 

Địa điểm:

Chốt đường ĐT741B, xã Hưng Hòa (ngã 3 giao nhau với KCN Tân Bình)

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm và động viên các đ/c làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

 

Cùng dự:

Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

 

Địa điểm:

Chốt đường ĐT750, ấp Suối Cạn, xã Cây Trường II

4-

08 giờ 45:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm và nắm tình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Cây Trường II

 

Cùng dự:

Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

Thường trực BCĐ phòng, chống Covid-19 xã Cây Trường II

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Cây Trường II

5-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và động viên các đ/c làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Cùng dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

 

Địa điểm:

Đường cao tốc Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn thuộc ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng)

6-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường Huyện ủy thăm và nắm tình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Hưng Hòa

* Phó Chánh Văn phòng Tuấn cùng dự

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

Thường trực BCĐ phòng, chống Covid-19 xã Hưng Hòa

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Hưng Hòa

7-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm và động viên các đ/c làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

 

Cùng dự:

Đ/c Hoàng Hữu Diễn - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

 

Địa điểm:

Chốt Quốc lộ 13, Cầu Tham Rớt (ấp 1, xã Trừ Văn Thố)

8-

10 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và nắm tình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Lai Hưng

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Cùng dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

Thường trực BCĐ phòng, chống Covid-19 xã Lai Hưng

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Lai Hưng

9-

10 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường Huyện ủy thăm và nắm tình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tân Hưng

* Phó Chánh Văn phòng Tuấn cùng dự 

 

Cùng dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

Thường trực BCĐ phòng, chống Covid-19 xã Tân Hưng 

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Tân Hưng

10-

10 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm và nắm tình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Trừ Văn Thố

 

Cùng dự:

Đ/c Hoàng Hữu Diễn - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện

Thường trực BCĐ phòng, chống Covid-19 xã Trừ Văn Thố

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Ba

(20/7)

 

Thường trực Huyện ủy công tác cơ sở

Thứ Tư

(21/7)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Theo Quyết định số 270-QĐ/HU, ngày 14-7-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm

(22/7)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

2-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu

(23/7)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 08-11-1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII về “Tăng cường công tác người hoa trong tình hình mới”;

2. Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW, ngày 18-4-1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI “Về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me”;

3. Báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

4. Báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 19-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường tính nêu gương của cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh;

5. Báo cáo kết quả thực hiện Quy đinh số 220-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy;

6. Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2021;

7. Công tác quy hoạch trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban huyện và các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (điều chỉnh, bổ sung năm 2021);

8. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

9. Công tác phát triển đảng viên.

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 1-2:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

 

ND 3:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

ND 4-9:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

* Lưu ý: Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 30-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 4964

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: