Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lich làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

11-09-2023

Lich làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 11.9 - 15.9.2023.pdf

Lượt truy cập: 414

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: