Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

16-02-2024

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 03-tb.signed.pdf

Lượt truy cập: 1961

Tag: thông báo , lịch tiếp công dân

Đánh giá bài viết: