Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng

05-05-2024

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 09-tb-vp.signed.pdf

Lượt truy cập: 4772

Tag: thông báo , lịch tiếp công dân

Đánh giá bài viết: