Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

09-08-2023

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 03-tb-vp_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2899

Tag: thông báo , lịch tiếp công dân

Đánh giá bài viết: