Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng nhận 3 tỷ đồng vốn ủy thác từ ngân sách huyện

06-02-2024

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng nhận 3 tỷ đồng vốn ủy thác từ ngân sách huyện

Nhận được sự quan tâm của Huyện Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp tích cực, của các Phòng ban, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Bàu Bàng, trong tháng 1 năm 2024 Ngân hàng CSXH huyện Bàu Bàng đã được UBND huyện ủy thác 3 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Bình Dương nhận được nguồn vốn ủy thác ngân sách huyện năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu được giao theo Chỉ thị số 40-CT/TW. Kết quả là nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng hơn 3 tỷ đồng so với đầu năm 2023, tính đến nay nguồn ngân sách huyện đã chuyển sang NHCSXH huyện Bàu Bàng là 30 tỷ.637 triệu đồng.

Đây là nguồn vốn để hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, NHCSXH đã trình UBND huyện phân bổ kịp thời xuống các xã, thị trấn để đáp ứng vốn cho hộ nghèo sản xuất kinh doanh kịp thời trong những tháng đầu năm 2024.

Đến nay tổng dư nợ của NHCSXH huyện Bàu Bàng 435 tỷ đồng với hơn 8.000 hộ vay vốn với 11 chương trình tín dụng. Nguồn vốn đáp ứng đủ cho nhu cầu cho các đối tượng vay vốn góp phần tích cực phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.


KIM NHỚ-THANH HIỆP

Lượt truy cập: 3157

Tag: sản xuất kinh doanh , ngân hàng chính sách xã hội huyện bàu bàng nhận 3 tỷ đồng

Đánh giá bài viết: