Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Người dân thị trấn Lai Uyên được nhận vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng.

21-09-2023

Để đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Sáng ngày 20/9/2023 tại UBND thị trấn Lai Uyên, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bàu Bàng tổ chức giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 40 lao động với số tiền 2 tỷ đồng. Để thực hiện mua bán nhỏ, kinh doanh nhà trọ, chăm sóc cao su, chi phí cho HSSV học tập. Mức vay 50 triệu đồng/lao động; 40 triệu đồng/ HSSV. Thời gian vay từ 24-36 tháng với lãi suất: 7.92%/ năm.

Tính đến nay các Hội đoàn thể thị trấn Lai Uyên đã nhận ủy thác các nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền là: 59 tỷ 500 triệu đồng, với 1.538 hộ vay.

Sau khi giải ngân, NHCSXH sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch của cấp trên giao.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 3181

Tag: sản xuất kinh doanh , thị trấn lai uyên , ngân hàng csxh , nguồn vay vốn

Đánh giá bài viết: