Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

30-03-2023

Chiều 28-3-2023, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Khu vực II triển khai chuyên đề. 

Tại điểm cầu hội trường  huyện Bàu Bàng. (Ảnh: Hoàng Tú)

Tại điểm cầu hội trường huyện Bàu Bàng. (Ảnh: Hoàng Tú)

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh tại Hội trường B Tỉnh ủy đến 13 điểm cầu cấp huyện và 91 điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh, với hơn 14.300 cán bộ, đảng viên tham gia.Tại hội nghị, Tiến sĩ Vũ Trung Kiên triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở”. 

Các đại biểu tại điểm cầu hội trường huyện Bàu Bàng. (Ảnh: Hoàng Tú)

Các đại biểu tại điểm cầu hội trường huyện Bàu Bàng. (Ảnh: Hoàng Tú)

Chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở Bình Dương hiện nay. 

Theo đó, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh quán triệt Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 20-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.  Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 phải nghiêm túc, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thiết thực, tránh chung chung, hình thức.

Về hình thức, thời gian học tập, quán triệt, đối với cán bộ chủ chốt các cấp, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở để học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2023 đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II biên soạn; tiếp tục đưa nội dung Chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị.  Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2023, cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung Chuyên đề năm 2023 đăng ký thực hiện gửi chi ủy chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt trước ngày 30-4-2023, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ hoặc thủ trưởng đơn vị…../.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 7918

Tag: hội nghị trực tuyến , chỉ thị 05

Đánh giá bài viết: