Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy.

14-06-2023

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc triển khai danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy đến người dân, doanh nghiệp được biết và thực hiện từ ngày 01/6/2023 cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC triển khai thực hiện gồm:

a. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 186 TTHC, trong đó

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 142 TTHC.

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 44 TTHC.

(Đính kèm phụ lục I)

b. Dịch vụ công trực tuyến một phần: 58 TTHC, trong đó

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 44 TTHC.

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 14 TTHC.

(Đính kèm phụ lục II)

c. Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 155 TTHC, trong đó

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 82 TTHC.

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 73 TTHC.

(Đính kèm phụ lục III)

d. Dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy giai đoạn 1 (từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/9/2023): 65 TTHC, trong đó

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 45 TTHC.

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 20 TTHC.

(Đính kèm phụ lục IV)

2. Hình thức thực hiện:

Doanh nghiệp, người dân thực hiện đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công toàn trình, dịch vụ công một phần và dịch vụ công đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy giai đoạn 1 tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Dương (https://dichvucong.binhduong.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị doanh nghiệp, người dân liên hệ nhân sự phụ trách thủ tục hành chính qua điện thoại được công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng (http://baubang.binhduong.gov.vn). 

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 183-tb-ubnd.signed.pdf

Lượt truy cập: 5798

Tag: thông báo , cải cách hành chính , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , công nghệ thông tin , bộ phận một cửa hướng dẫn

Đánh giá bài viết: