Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tuổi trẻ Bàu Bàng hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11” năm 2021

09-11-2021

CMSC Năm 2021 là năm thứ 9 thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) theo tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và người dân trên toàn huyện.

Năm nay, căn cứ theo tình hình dịch bệnh tại địa phương, các cơ sở Đoàn đã chủ động lựa chọn, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam vừa đảm an toàn phòng chống dịch vừa trở nên thiết thực, gần gũi với đời sống, xã hội và là việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đoàn và Đoàn viên thanh niên toàn huyện.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Phát luật Việt Nam được tổ chức như: Tổ chức thi trực tuyến, thi "Rung chuông vàng", đổi mới phương thức tuyên truyền trực quan sinh động qua các video clips, thông tin về những trường hợp vi phạm Luật An ninh mạng qua các buổi sinh hoạt chuyên đề,... các hoạt động đã tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trên địa bàn và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Có thể nói, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm của tuổi trẻ Bàu Bàng đã đi vào chiều sâu và tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Qua đó, phát huy tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ, gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật từ những việc làm đơn giản nhất./.


CTV QUỐC THỊNH

Lượt truy cập: 13476

Tag: an toàn giao thông , phổ biến pháp luật , huyện đoàn bàu bàng , ngày pháp luật

Đánh giá bài viết: