Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng, nhiệm kỳ 2021-2026

10-05-2021

Công bố danh sách chính thức 51 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Ủy ban bầu cử huyện Bàu Bàng công bố danh sách chính thức 51 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Bàu Bàng để bầu lấy 31 đại biểu (có danh sách kèm theo).

Danh sách đính kèm (theo Nghị quyết 32/NQ-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Bàu Bàng).

 

1. Đơn vị bầu cử số 1 (tiểu sử những người ứng cử tại đơn vị)

 

2. Đơn vị bầu cử số 2 (tiểu sử những người ứng cử tại đơn vị)

 

3. Đơn vị bầu cử số 3 (tiểu sử những người ứng cử tại đơn vị)

 

4. Đơn vị bầu cử số 4 (tiểu sử những người ứng cử tại đơn vị)

 

5. Đơn vị bầu cử số 5 (tiểu sử những người ứng cử tại đơn vị)

 

6. Đơn vị bầu cử số 6 (tiểu sử những người ứng cử tại đơn vị)

 

7. Đơn vị bầu cử số 7 (tiểu sử những người ứng cử tại đơn vị)

 

8. Đơn vị bầu cử số 8 (tiểu sử những người ứng cử tại đơn vị)

***


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 3690

Tag: thông báo , xã trừ văn thố , xã long nguyên , xã lai hưng , xã cây trường ii , thị trấn lai uyên , xã hưng hòa , xã tân hưng , công tác bầu cử , tiểu sử

Đánh giá bài viết: