Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về cử nhân sự phụ trách thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

07-01-2022

Nhân sự phụ trách thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Căn cứ Công văn số 994/STTT-CNTT&BCVT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cử nhân sự phụ trách thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến;

Ủy ban nhân dân huyện tiến hành rà soát, tổng hợp thông tin và cử nhân sự phụ trách thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị

Số điện thoại tiếp nhận giải đáp

1

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

0888.662.722

2

Nguyễn Tuyết Đông

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

0944.875.396

3

Nguyễn Hoàng Vĩnh

Chuyên viên

Phòng  Quản lý đô thị

0989.509.554

4

Nguyễn Lộc Tấn

Chuyên viên

Phòng  LĐ, TB&XH

0367.107.371

5

Nguyễn Trọng Vương

Chuyên viên

Phòng Tài chính – Kế hoạch

0888.189.987

6

Phan Minh Đức

Chuyên viên

Phòng Nội vụ

0988.848.224

7

Dương Tấn Lực

Chuyên viên

Thanh tra huyện

0918.801.190

8

Nguyễn Xuân Tín

Chuyên viên

Phòng Văn hóa - Thông tin

0908.246.098

9

Sơn Nữ Bảo Trân

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0987.630.746

10

Lê Hữu Thọ

Chuyên viên

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0978.797.976

11

Nguyễn Thị Kim Thành

Nhân viên

Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện

0986.548.854

12

Nguyễn Thanh Tùng

Nhân viên

UBND thị trấn

Lai Uyên

0382.380.122

13

Nguyễn Minh Phúc

Nhân viên

UBND xã

Lai Hưng

0886.595.239

14

Nguyễn Khắc Trung

Nhân viên

UBND xã

Long Nguyên

0975.009.992

15

Vũ Thị Thơm

Nhân viên

UBND xã

Cây Trường II

0944.537.817

16

Trần Đình Hải

Nhân viên

UBND xã

Trừ Văn Thố

0918.179.005

17

Nguyễn Thế Lực

Nhân viên

UBND xã

Tân Hưng

0977.257.457

18

Nguyễn Triết Phong

Nhân viên

UBND xã

Hưng Hòa

0888.469.479

 


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 2753

Tag: thông báo , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , bộ phận một cửa hướng dẫn

Đánh giá bài viết: