Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

09-03-2023

Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

Thông tin chi tiết, người đọc vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 290 TB khám sàng lọc tim bẩm sinh miến phí trẻ từ 0 đến 16 tuổi.pdf

Lượt truy cập: 4391

Tag: thông báo , văn minh đô thị , trung tâm y tế

Đánh giá bài viết: