Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng

13-03-2019

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng

Lượt truy cập: 2355

Tag: kế hoạch sử dụng đất

Đánh giá bài viết: