Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.

10-02-2022

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.

Lượt truy cập: 8580

Tag: thông báo , kế hoạch sử dụng đất

Đánh giá bài viết: