Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.

09-02-2023

Về việc Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.

Căn cứ Công văn số 188/SNV-CCVC ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc thống nhất kết quả tuyển dụng và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng và xếp lương đối với 23 trường hợp trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.

Thông tin chi tiết, người đọc vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: QĐ TUYỂN DỤNG VC.pdf

Lượt truy cập: 6464

Tag: thông báo , tuyển dụng , kho bạc nhà nước

Đánh giá bài viết: