Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc tạm hoãn tổ chức kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

22-07-2021

CMSC Tạm hoãn tổ chức kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại địa phương;

Sau khi bàn bạc thống nhất giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện, Thường trực HĐND huyện quyết định tạm hoãn tổ chức kỳ họp thứ Hai - Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi có thông báo mới.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 12-tb-hđnd_1.PDF

Lượt truy cập: 7825

Tag: thông báo , kỳ họp hđnd , hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: