Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Bàu Bàng tiếp xúc với cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

12-01-2018

Chiều ngày 10/01/2018, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, Đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri xã, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX và kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả tình hình hoạt động của HĐND tỉnh, huyện năm 2017 và nội dung chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, huyện năm 2018. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh, huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018. Đồng thời, trả lời ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri tại kỳ họp trước.

Sau khi nghe đại biểu 2 cấp báo cáo tình hình kỳ họp thường lệ cuối năm, cử tri Lai Hưng bài tỏ niểm vui về những thành tựu mà tỉnh và huyện Bàu Bàng đạt được trong năm 2017. Đồng thời tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Lai Uyên đã nêu lên các ý kiến, kiến nghị xoay quanh về một số vấn đề như vấn đề về làm đường giao thông nông thôn, điện, an ninh trật tự ở ấp Cầu Sắt, ấp Cầu Đôi và ấp Lai Khê.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri đại diện lãnh đạo địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã trả lời trình bày một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và ghi nhận các ý kiến chưa trả lời để gửi lên các cơ quan chuyên môn giải quyết, trả lời cho cử tri vào dịp tiếp xúc sau.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 145

Đánh giá bài viết: