Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 2 xã Cây Trường II và xã Trừ Văn Thố

25-02-2021

CMSC Sáng ngày 24/02/2021, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng do ông Lưu Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 2 xã Cây Trường II và xã Trừ Văn Thố.

Tại nơi đến, đoàn giám sát nghe đại diện địa phương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 về số lượng, thành phần và phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị  xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân, cơ quan Nhà nước và tổ chức kinh tế…trên địa bàn xã được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn xã được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, 2 xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của luật và giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, theo đó, xã Cây Trường II là 42 người; xã Trừ Văn Thố là 46 người.

Tại buổi tiếp đoàn giám sát, đại diện 2 địa phương cũng nêu lên 1 số khó khăn, vướng mắc cũng như đưa ra đề xuất, kiến nghị. Các thành viên đoàn giám sát cũng đã giải trình cũng như đưa ra 1 số ý kiến đóng góp cho các địa phương, thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị bầu cử.

Phát biểu tại các điểm giám sát, ông Lưu Văn Long  - Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của luật bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử; hoàn thiện các mặt công tác để chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần hai, triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định đề ra.

Theo kế hoạch Thường trực HĐND huyện sẽ tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn còn lại đến hết ngày 26/02/2021./.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 1675

Tag: xã trừ văn thố , xã cây trường ii , hoạt động hội đồng nhân dân , bầu cử đại biểu hđnd các cấp , nhiềm kỳ 2021-2026

Đánh giá bài viết: