Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Đoàn phúc tra số 2 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tỉnh Bình Dương phúc tra các danh hiệu văn hóa tại huyện bàu bàng

14-12-2018

Sáng ngày 13/12/2018, Đoàn phúc tra số 2 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tỉnh Bình Dương do bà Trần Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch UB MTTTQ Tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về phúc tra các danh hiệu văn hóa tại huyện Bàu Bàng.

Tiếp Đoàn, có ông Võ Thành Giàu – Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành phúc tra công nhận danh hiệu "gia đình văn hóa", "khu phố, ấp văn hóa", "khu nhà trọ văn hóa", "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" năm 2018 của huyện Bàu Bàng. Năm 2018, huyện Bàu Bàng có tổng số 15.296 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt gần 96,6% so với tổng số hộ đăng ký (15.834 hộ); 41/43 ấp đạt danh hiệu văn hóa; 206/219 khu nhà trọ văn hóa đạt 94,74%; 72/76 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 16/18 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết quả trên cho thấy, việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn và quy trình, công khai dân chủ. Các hộ gia đình và các ấp tự giám sát lẫn nhau trong quá trình bình xét, chấp điểm. Kết quả công nhận các danh hiệu cơ bản đã phản ánh sát thực tế.


Bà Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn phúc tra đánh giá, kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, do bà Trần Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTTQ tỉnh Bình Dương đã ghi nhận thành tích mà cơ sở, huyện đã đạt được trong năm qua. Đồng thời bà đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, tạo đời sống tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng cho nhân dân trong huyện. Sau buổi làm việc này, Đoàn sẽ có trách nhiệm báo cáo lại những kiến nghị đề xuất của huyện Bàu Bàng với Ban Chỉ đạo tỉnh để xem xét giải quyết.

Mục đích của đợt phúc tra nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của huyện Bàu Bàng, gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho huyện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)Lượt truy cập: 159

Đánh giá bài viết: