Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019

25-10-2019

Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019.

Đến dự có ông Võ Thành Giàu - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp; cùng các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

           Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã làm tốt công tác tham mưu UBND huyện thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội; tham mưu cho UBND huyện ủy thác bổ sung vốn cho vay 5.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch được giao. Lũy kế nguồn vốn ủy thác cho vay từ ngân sách huyện 20.170 triệu đồng, từ đó góp phần đảm bảo tính ổn định về nguồn vốn cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn ưu đãi của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn.  Huy động tiền gửi  là 19.237 triệu đồng, giảm 138 triệu đồng so với đầu năm, trong đó: Tiền gửi tiết kiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) là 17 tỷ 616 triệu đồng.     

          Đến nay tổng doanh số cho vay trong 9 tháng là 65.442 triệu đồng với 2.123 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn; Tổng dư nợ đến 30/09/2019 là: 219.331 triệu đồng/10 chương trình tín dụng, với 7.771 hộ còn dư nợ, tăng so với đầu năm là: 21.717 triệu đồng (+11%), hoàn thành 87,9% kế hoạch năm. Trong đó dư nợ các chương trình tín dụng của Trung ương 120.738 triệu đồng, chiếm 55,05%/tổng dư nợ; dư nợ các chương trình tín dụng của địa phương 98.593 triệu đồng, chiếm 44,95%/tổng dư nợ.  Đồng thời cũng tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng trong những tháng cuối năm.

          Dịp này, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã trao giấy khen của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho 4 tập thể, 9 cá nhân thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội./.

HOÀNG TÚ (ĐTT)

Lượt truy cập: 463

Đánh giá bài viết: