Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng đảm bảo quyền dân chủ của cử tri

26-04-2021

CMSC Những ngày này, các địa phương trong huyện đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó việc lập và niêm yết danh sách cử tri đã được UBND các cấp tập trung tiến hành khẩn trương nhằm bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri.

Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát Thẻ cử tri bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (trừ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự). Theo đó, danh sách cử tri do UBND cấp xã lập theo khu vực bỏ phiếu. Đối với cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi thường trú hoặc tạm trú. UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã về việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi thường trú; trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo lại để UBND cấp xã nơi đã đăng ký thường trú biết và không ghi tên vào danh sách cử tri ở địa phương. Trong quá trình lập danh sách cử tri, UBND cấp xã chỉ ghi vào danh sách những cử tri thuộc diện đăng ký tạm trú ở địa phương mình nếu cử tri đó thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại nơi mình đang tạm trú (có thể bằng văn bản hoặc trực tiếp bằng lời nói với người có trách nhiệm, ví dụ như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cử tri của UBND cấp xã…). Việc niêm yết danh sách cử tri phải được UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chậm nhất là ngày 13-4-2021(40 ngày trước ngày bầu cử) tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu; đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết, việc xoá tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri được thực hiện theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác bầu cử. 

 

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định của pháp luật cũng như kế hoạch của Ủy ban Bầu cử. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử, 7 xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện phương án phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức. Qua đó, từng bước xác định rõ đối tượng thường trú, tạm trú để lập danh sách công dân nhằm bảo đảm quyền và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử. Đến thời điểm này, việc rà soát lập danh sách cử tri đã được các địa phương thực hiện hoàn thành. Kết quả thống kê sơ bộ, toàn huyện có khoảng 66.144 cử tri. Trong đó, xã Hưng Hòa có 8.785 cử tri thành lập 7 khu vực bỏ phiếu; Xã Tân Hưng có 5.827 cử tri thành lập 6 khu vực bỏ phiếu; Thị trấn Lai Uyên có 16.281 cử tri thành lập 11 khu vực bỏ phiếu; Xã Cây Trường II: 4.110 cử tri thành lập 6 khu vực bỏ phiếu; Xã Long Nguyên: 12.151 thành lập 12 khu vực bỏ phiếu; Xã Lai Hưng: 11.173 cử tri thành lập 8 khu vực bỏ phiếu; Xã Trừ Văn Thố: 7.817 cử tri thành lập 7 khu vực bỏ phiếu.

Từ nay đến ngày bầu cử, các ấp, tổ dân phố sẽ tiếp tục phối hợp với các hộ gia đình nắm bắt những biến động về dân số để kịp thời bổ sung vào danh sách cử tri tại cơ sở. Cùng với việc lập danh sách, công tác niêm yết danh sách cử tri cũng được thực hiện bảo đảm theo quy định. Các địa phương, đơn vị niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu như nhà văn hóa ấp, tổ dân phố, hội trường cơ quan, đơn vị, những điểm dân cư đông bảo đảm đúng thời gian quy định đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tiện theo dõi, bổ sung thông tin nếu có sai sót. 

Với tinh thần đúng luật, chính xác, thận trọng, việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri của huyện Bàu Bàng đã hoàn tất. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo quyền dân chủ của cử tri, đóng góp thành công vào cuộc bầu cử./.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 1264

Tag: văn minh đô thị , công tác bầu cử

Đánh giá bài viết: