Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

21-07-2022

Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4, khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, dự kiến tại kỳ họp lần này sẽ thông qua các nội dung quan trọng. Nhân dịp trước kỳ họp, Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bàu Bàng đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lưu Văn Long- UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện về nội dung trên.

PV hỏi: Thưa ông, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện đã có bước chuẩn bị như thế nào?

Trả lời:

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các ngành có liên quan tổ chức các Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp, thời gian tổ chức và phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ họp thứ 04 (thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện cụ thể, chi tiết đúng quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Thường trực Huyện ủy về nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 04 (thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện chủ trì, quán triệt tiếp tục triển khai các bước xây dựng các văn bản, báo cáo của Thường trực HĐND huyện, tổng hợp báo cáo từ các ngành, phân công các Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết theo đúng quy trình, ban hành văn bản gửi các đại biểu HĐND huyện đăng ký nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện họp xem xét, góp ý đối với tài liệu dự kiến trình tại kỳ họp; ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp đúng thành phần, đúng thời gian quy định.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Ông Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng (ảnh: Hoàng Tú)

Ông Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng (ảnh: Hoàng Tú)

PV hỏi: Xin ông cho biết, tại kỳ họp thứ 4  này, HĐND huyện sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng gì?

Trả lời:  

Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo công tác của Thường trực và các Ban HĐND huyện; nghe UBMTTQVN huyện tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư; các báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về: tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021; báo cáo về việc ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo điều chỉnh thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng…; xem xét các báo cáo của các cơ quan tư pháp huyện và các báo cáo khác theo luật định.

Đồng thời tại kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện sẽ xem xét và cho ý kiến đối với các nội dung: chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; việc thống nhất chỉ tiêu thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 – 2025; việc điều chỉnh của Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc điều chỉnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng; việc dự toán (ủy thác) vốn kết dư ngân sách huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng năm 2022; việc giao dự toán (ủy thác) vốn kết dư ngân sách huyện tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân”giai đoạn 2016-2020 đến năm 2025 và các vấn đề quan trọng khác…

 

 PV: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay!


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 4223

Tag: hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: