Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng tập trung chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

19-02-2016

Mặc dù bận rộn với các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhưng trong những ngày trước và sau tết, tất cả các địa phương trong huyện Bàu Bàng đã chuẩn bị tốt các bước để kịp thời triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước nói chung và huyện Bàu Bàng nói riêng trong năm 2016 nên công tác chuẩn bị được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai sớm ngay từ đầu năm.

Theo đó, ngay trong những ngày sau tết, các địa phương trong huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử trên cơ sở các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thành lập ủy ban bầu cử các cấp và triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, huyện ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tính đến thời điểm này, 7/7 xã của huyện đã chốt kế hoạch chi tiết, thời gian hướng dẫn chuẩn bị bầu cử, số lượng đại biểu mỗi cấp, thời gian tiến hành hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp, Quy chế hoạt động của Ủy ban Bầu cử cấp xã; Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Bầu cử; Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Các quyết định thành lập tiểu ban phục vụ công tác bầu cử; Lịch tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và lịch kiểm tra công tác bầu cử và chương trình hội nghị triển khai công tác bầu cử.... các xã cũng đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã theo đúng tiêu chuẩn, chỉ tiêu.

Về công tác nhân sự, lãnh đạo các địa phương quán triệt, người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, tham nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết... theo đúng hướng dẫn của Tỉnh ủy và Trung ương. Xác định công tác chuẩn bị nhân sự là khâu trọng tâm, mấu chốt của cuộc bầu cử, nên việc giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử phải là những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Việc giới thiệu người ứng cử còn phải bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi...

Ngay sau thời điểm vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc, người dân lại tiếp tục chuẩn bị bước vào một ngày hội mới - ngày hội toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải được thực hiện tốt. Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch bầu cử và nhân sự, các địa phương trong huyện còn tiến hành các bước công việc trước, trong và sau ngày bầu cử; chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử… Một khi công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện chu đáo sẽ tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại các cơ quan dân cử./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 132

Đánh giá bài viết: