Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân Đoàn kết Xây dựng Đời sống Văn hóa năm 2016

22-09-2016

Sáng ngày 22/9/2016, Phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016”.

   Đến dự lớp tập huấn có ông Lê Thế Hùng - Trưởng Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; ông Võ Đạt Thành - Trưởng PhòngVăn hóa và Thông tin, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Bàu Bàng, cùng các ông bà là thành viên trong ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.


Toàn cảnh hội nghị tập huấn

          Hội nghị nhằm triển khai những điểm mới, những thay đổi của Quyết định số 22/2016/QĐ–UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương và quy trình xét các danh hiệu “Gia đình Văn hóa” khu phố/Ấp văn hóa, “Khu nhà trọ Văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường ,Thị trấn đạt văn minh đô thị” so với Quyết định 43/2012/QĐ-UBND mà UBND tỉnh Bình Dương ban hành trước đây không còn phù hợp.

          Qua buổi hội nghị này, giúp cho các thành viên BCĐ "PTTDĐKXDĐSVH " huyện, xã nắm được các quy định và quy trình xét các danh hiệu “Gia đình Văn Hóa” và những kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo triển khai Phong trào Toàn dân Đoàn kết Xây dựng Đời sống Văn hóa phát triển mạnh mẽ đến từng khu ấp.

BAN BIÊN TẬP