Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng tổ chức tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường kỳ giữa năm 2022), khóa III, nhiệm kỳ 2021-2022

22-07-2022

Sáng ngày 22-7-2022, Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022).

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lưu Văn Long - Phó chủ tịch HĐND huyện và các  đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện và UBND 7 xã, thị trấn  tham dự.

Tại kỳ họp này HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo công tác của Thường trực và các Ban HĐND huyện; nghe UBMTTQVN huyện tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư; các báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về: tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021; báo cáo về việc ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo điều chỉnh thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng……; xem xét các báo cáo của các cơ quan tư pháp huyện và các báo cáo khác theo luật định.

Đồng thời, tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Kim Duyên - Trưởng Phòng y tế huyện Bàu Bàng. Ngoài ra, tại kỳ họp các Đại biểu HĐND huyện đã dành thời gian thảo luận nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

 

Sau nữa ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 4, HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành nội dung ch­ương trình đề ra , các đại biểu đã biểu quyết thông qua 9 Nghị quyết quan trọng bao gồm: Nghị  quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Nghị  quyết về việc thống nhất chỉ tiêu thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 – 2025; Nghị  quyết về việc điều chỉnh của Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị  quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị  quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị  quyết về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị  quyết về về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng; Nghị  quyết về việc dự toán (ủy thác) vốn kết dư ngân sách huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng năm 2022; Nghị  quyết về việc giao dự toán (ủy thác) vốn kết dư ngân sách huyện tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân”giai đoạn 2016-2020 đến năm 2025 và các vấn đề quan trọng khác…../.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 4458

Tag: kỳ họp hđnd , hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: