Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng triển khai kế hoạch thực hiện công tác bàu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

18-02-2016

Sáng ngày 17/02/2016, Ủy ban bầu cử huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các bước để chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Khắc Tri - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện.

Tại hội nghị Ủy ban bầu cử huyện Bàu Bàng xem xét thống nhất thành lập 4 Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử huyện gồm Tiểu ban nội dung – hậu cần, Tiểu ban an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, Tiểu ban tuyên truyền – vận động bầu cử, Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho thành viên Ủy ban bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử HĐND huyện, thông qua quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội nghị cũng tham gia góp ý kiến ý để hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Khắc Tri; Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu các thành viên Ủy ban bầu cử, các tiểu ban tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt nắm bắt chỉ đạo các xã thực hiện đúng các bước, quy trình, cơ cấu nhân sự… theo hướng dẫn, quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp ngày 25/06/2015./.

BAN BIÊN TẬP 


Lượt truy cập: 491

Đánh giá bài viết: