Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình công tác năm 2022.

31-12-2021

Ban hành Chương trình công tác năm 2022.

Nội dung chi tiết vui lòng nhấp vào đường dẫn kèm bên dưới.

Văn bản số 4770/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Bàu Bàng./.


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 2247

Tag: thông báo

Đánh giá bài viết: